UNIQA zdravstveno osiguranje za članove sindikata i članove obitelji

30.01.2020.

Sindikat bankarskih i financijskih djelatnika Hrvatske sklopio je Ugovor s Uniqa osiguranjem.
Ponuda dopunskog osiguranja od 58,00 kn mjesečno!
Ponuda dodatnog zdravstvenog osiguranja od 65 kn mjesečno!

UNIQA PROGRAM DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Drago nam je što vam možemo predstaviti posebnu ponudu dobrovoljnog zdravstvenog za Vas kao ičlanove Vaših obitelji!Dopunsko zdravstveno osiguranje za Vas 58,00 kn mjesečno za dob 18-50, odnosno 65,00 kn mjesečnoza dob 51-65!

Dodatno zdravstveno osiguranje uz poseban popust od 10% na redovnu premiju za individualno osiguranje(izuzev za program osiguranja sistematskog pregleda koji se ugovara samostalno).

Što pokriva polica dopunskog zdravstvenog osiguranja?Pokriće participacija i doplata iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Osigurateljna zaštita obuhvaća sudjelovanjeosiguranika u troškovima liječenja u obveznom zdravstvenom osiguranju (participacija) i troškovima doplata za lijekove s dopunske liste lijekova (doplata), a koji su nastali temeljem uputnice ili receptao dnosno doznake izdane od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Razlika između ugovaranja dopunskog osiguranja kod HZZO-ai UNIQA osiguranja d.d.?

• u pokriću usluga - UNIQA ima i pokriće lijekova s liste B• u cijeni - UNIQA osiguranje je povoljnije

Što pokriva polica dodatnog zdravstvenog osiguranja?Ovisno o ugovorenom paketu, pokriveni su:• specijalistički liječnički pregledi,• dijagnostički postupci,• ortopedska i druga medicinska pomagala,• fizikalna terapija,• stomatološke usluge,• mali operacijski zahvati,• sistematski liječnički pregledi.

UNIQA nema ograničenja u vrsti i broju zdravstvenih usluga - osiguranici mogu obavljati preglede,obrade ili pretrage koje su im potrebne, ne medicinsku indikaciju i do ugovorenog godišnjeg iznosa.Kvalitetna i efikasna zdravstvena zaštita u renomiranim ugovornim zdravstvenim ustanovama napodručju cijele Hrvatske. Informaciju o ustanovama je moguće dobiti pozivom na broj medicinskeslužbe MedUNIQA, kao i na našoj internet stranici www.uniqa.hr

Dodatne pogodnosti:• UNIQA sudjeluje u 50% cijene usluga specijalističkih pregleda i dijagnostičkih pretraga iznad ugovorenihlimita• korištenje usluga izvan ugovornih mreža UNIQA zdravastvenih ustanovaMedUNIQA služba 365 dana 24 sata na dan!

KAKO SE BRZO I JEDNOSTAVNO OSIGURATI KOD UNIQE?Što je potrebno popuniti za ugovaranje osiguranja?DOPUNSKO DODATNOUpitnik o zdravstvenom stanjuObrazac ponude dopunskog osiguranja Obrazac ponude dodatnog osiguranjaSuglasnos za obradu podataka o članstvu u sindikatuObavezna uplata prve rate po uputstvima našeg djelatnika.zdrav l j ez d r a v l j eKako doći do ponude i kome ju dostaviti?• skinuti obrasce s web stranice ili• preuzeti obrasce ponudu kod vašeg sindikatnog povjerenika• popunjene ponude i obrasce za obustavu s plaće dostaviti u UNIQA osiguranje d.d. našoj zastupnici

MIRJANA GRIGIĆ

GSM (+385 99) 73 35 125   mirjana.grigic@uniqa.hr