Sindikat bankarskih i financijskih djelatnika Hrvatske poziva uprave na povećanje plaća zaposlenika u financijskom sektoru

18.02.2022.

SBF - Sindikat bankarskih i financijskih djelatnika Hrvatske pozvao je poslodavce iz financijskog sektora (banke, osiguranja i ostale) na razgovore i pregovore radi povećanja plaća svojih članova u financijskom sektoru. U svome pismu, predsjednik Petar Perković uputio je na sve zahtjevniji materijalni položaj građana u Republici Hrvatskoj, a isto tako i naših kolegica i kolega zaposlenih u financijskom sektoru.

 

Suočeni sa snažnim rastom cijena dobra i usluga za osobnu potrošnju, koje su prema službenim podacima DZS-a, u prosincu 2021. godine (na godišnjoj razini, prosinac/prosinac) rasle za više od 5,5 %, kao i poražavajućom činjenicom kako je na takav rezultat značajno utjecao upravo rast cijena hrane u istom razdoblju, za čak 7,9%, ništa manje i prijevoza za visokih 11,4%, dok je u skupini stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva povećanje cijena iznosilo 3,2%, ali sa svakodnevnom ozbiljnom tendencijom rasta koja sve više zabrinjava. Dok je udio troškova za hranu u „potrošačkoj košarici“ prosječnog EU kućanstva tijekom zadnjih nekoliko godina iznosio cca 13% do 15% (EUROSTAT), u našem je slučaju taj udio značajno veći i iznosi visokih 27,2% (DZS).  S druge strane, u pravilu, plaće u ovome sektoru već nekoliko godina nisu pratile rast cijena dobara i usluga, iako je to ranije bila gotovo automatska i standardna pojava. Osobito zabrinjavaju vrlo niske plaće za pojedina radna mjesta unatoč složenosti poslova i sve kompleksnijim uvjetima rada (kako zbog nedostatka radne snage, tako i sve većeg obima posla kao i sve nedostižnijih ciljeva. Zaposlenici ovoga sektora svoje su poslove redovito i uredno obavljali i u razdoblju najvećeg „zatvaranja“ tzv. lockdowna , izravno izlažući sebe, a posredno i članove svojih obitelji povećanim rizicima od bolesti Covid 19 ili pak radeći od kuće u ponekad povoljnijim, ali u nekim slučajevima i manje povoljnim, pa čak i nepovoljnim uvjetima, nerijetko koristeći i vlastite, odnosno obiteljske resurse. Raditi u financijskom sektoru nekada je bilo pitanje prestiža. Međutim, danas smo sve više suočeni s činjenicom kako naše najmlađe kolege vrlo brzo neprihvatljivim ocjene upravo raskorak između cijene njihova rada i razine odgovornosti i složenosti radnog mjesta, te nas napuste već nakon nekoliko odrađenih mjeseci, ali napuštaju nas i kolege sa već stečenim znanjima i iskustvima, za čijim je radom i te kakva potreba.  Slijedom iznesenog, Sindikat bankarskih i financijskih djelatnika Hrvatske traži usklađivanje plaća, odnosno njihovo povećanje za sve zaposlenike u istoj visini i to za najmanje 5,5% prosječne mjesečne bruto plaće kod poslodavca u protekloj godini. Takav prijedlog u SBF-u držimo  prihvatljivim i poštenim, imajući u vidu kolege sa najmanjim plaćama jer je udio povećanih troškova u njihovim plaćama značajniji, ali i sve ostale kolege neovisno o visini plaće, a kako bi se realni pad plaća svim zaposlenicima barem donekle smanjio.