SBF i EFFECTUS sklopili su Sporazum o poslovnoj suradnji

02.09.2020.

Sindikat bankarskih i financijskih djelatnika Hrvatske i Effectus Visoko učilište te Effectus Poslovno učilište sklopili su Sporazum o poslovnoj suradnji.
Sklopljenim sporazumom omogućene su sljedeće prednosti:

Članovima Sindikata bankarskih i financijskih djelatnika Hrvatske i članovima njihovih obitelji omogućuju se povoljniji uvjeti studiranja na Effectus Visokom učilištu te povoljniji uvjeti pohađanja programa cjeloživotnog obrazovanja na Effectus Poslovnom učilištu.

Na ukupni iznos školarine odobrit će se popust u visini od 25, 20 ili 15 posto, ovisno o odabranom modelu plaćanja za akreditirane studijske programe koje izvodi EFFECTUS.

 

U pogledu formalnih (akreditiranih) studijskih programa i programa obrazovanja odraslih, poslovna suradnja obuhvaća pripremu, organizaciju i provođenje upisa na formalne (akreditirane) studijske programe i programe obrazovanja za koje EFFECTUS i EFFECTUS – POSLOVNO UČILIŠTE posjeduju valjane dopusnice nadležnih tijela, a s ciljem da se polaznicima studija i polaznicima programa obrazovanja odraslih koje ovaj Sporazum obuhvaća, pod povoljnijim uvjetima omogući stjecanje bilo cjelovite bilo djelomične kvalifikacije i to kroz:

 

Pohađanje i završetak preddiplomskog stručnog studija Financije i poslovno pravo u organizaciji i izvedbi EFFECTUS-a (stručni naziv: stručni prvostupnik, 180 ECTS);

  • pohađanje i završetak specijalističkog diplomskog stručnog studija Poslovno upravljanje - MBA sa smjerovima: Menadžment financija; Menadžment ljudskih potencijala i znanja; Porezi i poslovno pravo; Kreativnost, inovativnost i analitički menadžment u organizaciji i izvedbi EFFECTUS-a (stručni naziv: stručni specijalist, 300 ECTS);
  • pohađanje i završetak programa obrazovanja odraslih, bilo u organizaciji i izvedbi EFFECTUS-a ili EFFECTUS – POSLOVNOG UČILIŠTA.

Sklopljenim Sporazumom EFFECTUS i EFFECTUS – POSLOVNO UČILIŠTE omogućuju:

 

Upis kandidata na prvu godinu preddiplomskog stručnog studija Financije i poslovno pravo ili  specijalističkog diplomskog stručnog studija Poslovno upravljanje sa smjerovima: Menadžment financija; Menadžment ljudskih potencijala i znanja; Porezi i poslovno pravo; Kreativnost, inovativnost i analitički menadžment;

  1. Nastavak ranije započetog pa prekinutog (nedovršenog) studiranja na drugim studijima, bilo na preddiplomskom stručnom studiju Financije i poslovno pravo, bilo na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Poslovno upravljanje sa smjerovima: Menadžment financija; Menadžment ljudskih potencijala i znanja; Porezi i poslovno pravo; Kreativnost, inovativnost i analitički menadžment;
  2. Upis na treću (razlikovnu) godinu studija (radi stjecanja 180 ECTS) kandidata koji su prema starim propisima stekli stručne nazive završetkom stručnih dodiplomskih studija u trajanju kraćem od tri godine i stekli „višu stručnu spremu“ (VŠS, VI/I);
  3. Usavršavanje i osposobljavanje na programima cjeloživotnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

 

Potvrdu o članstvu u SBF-u članovi mogu zatražiti od svog Sindikalnog povjerenika.

Za informacije o cijeni studija i realizaciji popusta obratite se u Glavni ured SBF-a na e-mail sbf-hr@zg.t-com.hr ili na telefon 01/4655 103.