Solidarnost s radnicima Slovačke

12.06.2017.

SBF- Dana 6. lipnja 2017. UniCredit europsko radničko vijeće (UEWC) i UniFinance sindikalna alijansa UniCredit-a usvojili su Deklaraciju o solidarnosti sa svim radnicima bankarskog sektora u Republici Slovačkoj.

Naime, od prosinca 2016. godine na razini Slovačkog bankarskog sektora ne postoji mogućnost

kolektivnog pregovaranja budući da je Slovačko udruženje banaka (SBA) iz svog Statuta izbrisalo mogućnost kolektivnog pregovaranja kao temelja socijalnog dijaloga.

 

Socijalni dijalog je vrijednost koju UNiCredit Group potiče na svim razinama, a koji je u Slovačkoj

jednostano prekinut.

Od Uprave UniCredit-a se, zbog toga, traži da :

- zadrži te dodatno unaprijedi socijalni dijalog u Slovačkoj i cijeloj Grupi,

- potakne SBA na promjenu odluke iz prosinca.

 

Izvijestio: Igor Samardžija