HŽ - potpisan dodatak Ugovora o prijevozu

27.10.2015.

Obavještavamo vas o sklapanju dodatka ugovoru o prijevozu.

Na žalost HŽ je ostao kod svih promjena o kojima ste prethodno informirani.

 Za radnike koji su oštećeni, HŽ osigurava povrat novca (razmjerno nekorištenju Iskaznice K-50)