UNIQA zdravstveno osiguranje za članove sindikata i članove obitelji

14.10.2015.

Sindikat bankarskih i financijskih djelatnika Hrvatske sklopio je Ugovor s Uniqa osiguranjem.
Ponuda dopunskog osiguranja od 58,00 kn mjesečno!
Ponuda dodatnog zdravstvenog osiguranja od 62,50 kn mjesečno!

Što pokriva polica dopunskog zdravstvenog osiguranja?Pokriće participacija i doplata iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Osigurateljna zaštita obuhvaćasudjelovanje osiguranika u troškovima liječenja u obveznom zdravstvenom osiguranju (participacija)i troškovima doplata za lijekove s dopunske liste lijekova (doplata), a koji su nastali temeljemuputnice ili recepta odnosno doznake izdane od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.Razlika između ugovaranja dopunskog osiguranja kod HZZO-ai UNIQA osiguranja d.d.?• u pokriću usluga - UNIQA ima i pokriće lijekova s liste B• u cijeni - UNIQA osiguranje je povoljnije• u načinu korištenja usluge dopunskog osiguranja - UNIQA refundira sredstva osiguranikuŠto pokriva polica dodatnog zdravstvenog osiguranja?• pokriće specijalističkih pregleda bilo koje specijalnosti do 1.000,00 kn godišnje prema medicinskojindikaciji ili preporuci liječnika• pokriće dijagnostičkih pretraga bilo koje vrste do 3.000,00 kn godišnje prema medicinskoj indikacijiili preporuci liječnika• UNIQA participacija 50% cijene usluga specijalističkih pregleda i dijagnostičkih pretraga iznadugovorenih limita• korištenje usluga izvan ugovornih mreža UNIQA zdravastvenih ustanova.

Za sve dodatne informacije obratite se svom Sindikalnom povjereniku.