Obrazovanje sindikalnih povjerenika SBF-a

20.10.2023.

SBF-Već godinama, vodstvo Sindikata bankarskih i financijskih djelatnika Hrvatske posebnu pozornost posvećuje kontinuiranom obrazovanju sindikalnih povjerenika, članova radničkih vijeća kao i povjerenika radnika za zaštitu na radu. Slijedom toga održavaju se razne tematske radionice, a dva puta godišnje redovna savjetovanja za veći broj sudionika, sve u organizaciji Glavnog ureda SBF-a.

I ove su godine održana dva savjetovanja, proljetno u Crvenoj Luci, i jesensko savjetovanje SBF-a u Zadru, na kojima su uz voditeljicu radno-pravne zaštite SBF-a, svoja znanja i iskustva prezentirali vrhunski stručnjaci iz područja rada i u svezi s radom, dr. sc. Marija Zuber, savjetnica urednica u časopisu Računovodstvo i financije i Riznica te Krešimir Rožman, glavni urednik časopisa Radno pravo. Predavači su predstavili recentne izmjene i dopune Zakona o radu. Razgovaralo se o sadržaju ugovora o radu na određeno i neodređeno vrijeme, probnom radu, radu zaposlenika starijih od 65 godina života, radu na izdvojenom mjestu rada i radu na daljinu kako sa stajališta Zakona o radu tako i sa stajališta Zakona o zaštiti na radu, zaštiti određenih kategorija radnika, otkaznim rokovima, obrazovanju kod poslodavca, radnom vremenu, odmorima i dopustima, službenom putovanju u kontekstu radnog vremena i plaćanja prekovremenog rada, zaštiti dostojanstva radnika, plaći i primicima radnika, naknadama plaće, jednakosti plaća, zanimljivim temama iz područja mirovinskog osiguranja i prava na mirovinu, oporezivanju mirovine, inozemnim mirovinama, financijskom poslovanju sindikata sa stajališta relevantnih propisa, recentnoj sudskoj praksi EU suda i o mnogim drugim temama. Sudionici su imali priliku raspraviti i sva sporna pitanja iz prakse.

 

SBF je iznimno zadovoljan zbog velikog odaziva na sve organizirane edukacije, kao i zbog velikog interesa kojeg sudionici pokazuju za predmetnu materiju, o čemu nerijetko, vrlo pozitivno, svjedoče i sami predavači.

Izvor: SBF