Potpisan Kolektivni ugovor u RBA

03.03.2023.

SBF- Sindikat bankarskih i financijskih djelatnika Hrvatske i Uprava RBA sklopili su novi Kolektivni ugovor, koji se primjenjuje od 20. veljače 2023. godine do 31. svibnja 2024. godine.

U novom su Kolektivnom ugovoru zadržana sva materijalna prava i razne pogodnosti za radnike iz prethodnog Kolektivnog ugovora, pa tako i prigodne isplate, otpremnine, jubilarne nagrade, pravo na sistematski pregled i dodatne zdravstvene usluge, zaštita dostojanstva radnika (zaštita od diskriminacije i od bilo kojeg drugog oblika zlostavljanja), dodaci na plaću za rad u posebnim uvjetima, uplate u zatvoreni DMF, solidarne potpore i druga prava. Ugovorena su  i neka nova materijalna prava za radnike: naknada za rad na izdvojenom mjestu rada, naknada za slobodno vrijeme, mogućnost kraćeg rada nakon povratka s roditeljskog dopusta, dodatni očinski dopust o trošku poslodavca. Pojedina prava radnika su poboljšana, odnosno, uvećana, poput značajnog povećanja broja dana godišnjeg odmora za mlađe zaposlenike, bolje je uređen prekovremeni rad i preraspodjela radnog vremena i druga prava, a isto tako povećan je start nekoliko platnih razreda.

Zadovoljni rezultatima pregovora, zahvaljujemo pregovaračima obiju strana na ustrajnom radu i postignutom dogovoru.

 

Izvijestili: Helena Zake i Marko Cigić